De website www.deleerverfwinkel.nl wordt beheerd door De Leerverf Winkel, hierna te noemen "De Leerverf Winkel". Wanneer u deze internetsite bezoekt kan De Leerverf Winkel persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. De Leerverf Winkel zal deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit Privacy Statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit Privacy Statement beschrijft de doeleinden van de gegevensverwerking door De Leerverf Winkel met betrekking tot deze internetsite, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.  

Doeleinden van gegevensverwerking 

De Leerverf Winkel verwerkt en verzamelt gegevens over haar klanten en bezoekers van deze internetsite om haar bedrijfsinvulling te vereenvoudigen, te optimaliseren, om diensten, dienstverlening en producten onder uw aandacht te brengen en beschikbaar te stellen welke voor u interessant kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de internetsite of om u diensten aan te bieden waarop u prijs zou kunnen stellen (tenzij u hebt aangegeven geen aanbiedingen van diensten te willen ontvangen).

De manier waarop De Leerverf Winkel persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, via deze website en op andere wijze, wordt in Nederland gereguleerd door het College Bescherming Persoonsgegevens; toezichthouder op de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Bijzondere persoonsgegevens

Het is niet de bedoeling dat De Leerverf Winkel via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens verzamelt, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging, gezondheid of andere zaken. In gevallen waarin uit naam van De Leerverf Winkel wel getracht wordt dergelijke gegevens te verzamelen, heeft u te maken met een nep-website, De Leerverf Winkel benadrukt dat de afgifte van dergelijke informatie met uw toestemming verleend is. De Leerverf Winkel neemt dan ook geen verantwoordelijkheid betreffende het verdere gebruik van dergelijke gegevens. Wij wijzen u erop dat u door het ongevraagd verstrekken van bijzondere persoonsgegevens aan De Leerverf Winkel uitdrukkelijk instemt met het hierboven beschreven gebruik van deze gegevens.

Cookies

De Leerverf Winkel mag informatie verzamelen en analyseren die verbonden is aan het gebruik van deze website, zoals domeinnaam, het aantal hits, welke pagina's zijn bezocht, vorige/volgende bezochte sites en de duur van een gebruikerssessie. Deze gegevens kunnen worden verzameld via cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat relevante informatie bevat die onze webpaginaserver uit uw browser kan halen. Onze webpaginaserver mag alleen cookies opvragen die betrekking hebben op de informatie die via internet tussen u en De Leerverf Winkel is uitgewisseld. Cookies die geen veiligheidsgevoelige informatie bevatten, kunnen op een zodanige wijze op uw vaste schijf worden opgeslagen, zodat zij bij een volgend internetbezoek, beschikbaar zijn. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Als u het gebruik van cookies wilt voorkomen, zal de bedoelde informatie niet langer door uw browser worden opgeslagen en bij elk internetbezoek zullen de gegevens worden gevraagd en moeten worden ingevoerd. Daar komt bij dat het plaatsen van een bestelling op deleerverfwinkel.nl zonder het gebruik van cookies onmogelijk is. De instellingen wat betreft cookies verschillen per browser.

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is uitdrukkelijk van toepassing op alle producten en diensten, internetsites en door De Leerverf Winkel ontwikkelde services. Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden. 

Uitoefening van rechten; contact opnemen met De Leerverf Winkel

Indien u geen informatie van De Leerverf Winkel (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat kenbaar maken via het e-mailadres: sales@deleerverfwinkel.nl

Wijzigingen Privacy Statement

De Leerverf Winkel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.